Borduurproefjes

Kleine experimentjes, met verschillende technieken. Het grootste deel ontstond in de zomer van 2020.